آبشده 

قيمت هر مثقال طلاي آبشده در ساعات پاياني ديروز به 573000 ‌رسيده بود . هنوز هدف قيمتي 592000 و 615300 ديده ميشود .

با توجه به روند صعودي هر كاهش قيمتي تنها فرصت خريد خواهد بود مگر آنكه روند قيمت در تايم 4 ساعته نزولي شود . در معاملات تلفني ديشب قيمت خريد آبشده 561 و فروش آن 565 بوده است . 

درصورت كاهش قيمت به كمتر از 558000 انتظار حمايت قيمت در محدوده 539000 و يا 521000 را خواهيم داشت. 

سكه نقدي 

اصلاح قيمتي كه در آتي سكه آبان رخ داد در سكه نقدي هم وجود داشت ولي در اين مورد نيز انتظار كاهش قيمت به كمتر از 1100000 را داشتم كه هنوز به آن معتقد هستم كه در اينصورت فرصت خريد براي هدف قيمتي 1500000 در هر سكه را خواهيم داشت . 

روند صعودي قيمت سكه هنوز برقرار است و هر كاهش قيمتي حتي تا محدوده 980 تنها فرصت خريد با ديد كوتاه مدت است . ولي براي بلند مدت بايد منتظر اعداد بهتري بود. 

 


دانلود / ادامه مطلب