احتمالا خاطرتون هست كه در اين پست سهم شاراك را در ابتداي موج 5 صعودي معرفي كرده بودم. در آن روز قيمت سهم 550 تومان بود و اكنون 617 تومان. يعني تقريبا 12 درصد سود در 10 روز . 

با توجه به اينكه در وضعيت كنوني بازار سهام مسئوليت معرفي سهام دوچندان مي نمايد مجدا اين سهم را بررسي نمودم. 

سهم شاراك كه قبلا معرفي شده بود ، ممكن است فعلا در ادامه مسير خود به سمت هدف 750 كه در تحليل قبلي گفته شده بود كمي  با  توقف  مواجه شود  .  3 محل  توقف اصلي عبارتند از 620 و 639 و 650. 

پيوت روزانه براي فردا عبارتست از 6115 و حمايتها و مقاومتها عبارتند از : 

حمايتها 6055 - 5940 - 5881

مقاومتها 623 - 629 - 640 

ازطرفي مقاومت اول در تايم هفتگي و پيوت ماهانه هردو در محدوده 623 قراردارد. همچنين خطوط مقاومتي زواياي گن نيز در همين محدوده قراردارد. بهتر است در فاز اصلاحي به محض تاييد الگوهاي برگشتي از اين سهم خارج شويم و در موقعيت مناسب بعدي وارد خريد آن شويم. 

 

 


دانلود / ادامه مطلب