انس طلا 

درتایم های مختلف یک ساعته و کمتر ازآن موج 5 صعودی دیده میشود که در صورت بررگشت قیمت به محدوده 1669 ممکن است اخطاری بر شروع موج A نزولی باشد. و درصورت شروع این موج نزولی هدف اول ودوم  آن 1657 و 1636 خواهد بود. ولی این موج ها ممکن است تا رسیدن قیمت به هدفهای 1678 - 1689  - 1724 ادامه پیدا کند. 

در تایم 4 ساعته نیز یک موج 3 درحال اتمام دیده میشود که همانند تایمهای کوچکتر هنوز تایید شروع موج 4 اصلاحی دیده نمیشود. در این تایم فریم موج 3 تا محدوده 1696 میتواند ادامه پیدا بکند. همچنین هدف قیمتی 1767 نیز دیده میشود که ممکن است هدف قیمتی موج 3 و یا موج 5 صعودی باشد. 

محدوده مقاومتی 1678 - 1680 یک مقاومت مهم برای انس میباشد که درصورت شکست آن پایگاه اول همان 1696 هدف تایم 4ساعته خواهد بود. 

حمایت و مقاومتها عبارتند از : 

پیوت پوینت : 1672.9 

حمایتها : 1671 - 1668 - 1661 

مقاومتها : 1675 - 1677 - 1680 

ضمنا 1652.7 پیوت هفتگی و 1674و 1696 مقاومتها و 1641 و1630 نیز حمایتهای مهم هفتگی هستند

دلار بریال 

حمایتها  امروز عبارتند از 2159 - 2145 - 2124. 

و مقاومتهای امروز عبارتند از 2194 - 2215 - 22290 . و پیوت نیز برابر 2180 میباشد. 

دیروز پس از تزریق دلار قیمت سیر نزولی را تا 2165 تجربه کردو شنیده ها حاکی از ادامه این تزریق برای امروز است. 

درمعاملات تلفنی دیشب نیز تا محدوده 2170 معامله شده است. 

آتی سکه طلا 

این بخش مخصوص مشترکین سیگنالهای معاملاتی میباشد. 


دانلود / ادامه مطلب